11/10/12

XIII Premio de Poesía Fiz Vergara Vilariño

Outro certame de poesía!
Por se vos animades, aquí tedes un pequeno resumo e neste enlace máis información:

As obras presentadas a este certame, cunha extensión mínima de 400 versos, estarán escritas en lingua galega e serán inéditas e sen premios previos.
Os traballos enviaranse por quintuplicado, mecanografados a doble espazo e baixo plica a XIII Premio de Poesía FIZ VERGARA VILARIÑO, Concello de Sarria, Rúa Maior 14, 27600 (Sarria) antes do 31 de xaneiro de 2013.
O premio é único e de 6.000€ (menos retencións), aínda que se poderá declarar deserto.
A obra premiada será propiedade do autor, agás a primeira edición que publicará Espiral Maior.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Dime que pensas...

ETIQUETAS