09/11/12

Invictus

Encántame este poema e pensei en intentar traducilo,
sen manter a rima, pero por ver a sonoridade dos versos en galego.
Cagadas? Seguro. Pero frescura tradutora recuperada!
Que vos parece?
___________________________  

Out of the night that covers me,                                        Dende alén da noite que me cubre,
Black as the Pit from pole to pole,                                    da negrura do abismo na súa inmensidade,
I thank whatever gods may be                                          dou grazas aos deuses que poida haber
For my unconquerable soul.                                              por esta miña alma indomable.

In the fell clutch of circumstance                                       Nas incertas poutas das circunstancias
I have not winced nor cried aloud.                                    non tremín nin berrei.
Under the bludgeonings of chance                                     Baixo os bruscos golpes do azar
My head is bloody, but unbowed.                                     está sanguenta a miña testa, mais erguida.

Beyond this place of wrath and tears                                 Alén deste lugar de ira e bágoas
Looms but the Horror of the shade,                                   esténdese o Terror das sombras,
And yet the menace of the years                                        e sen embargo, a amenaza dos anos
Finds, and shall find, me unafraid.                                      atópame, e atoparame, impávido.

It matters not how strait the gate,                                       Non importa a estreitura da cancela,
How charged with punishments the scroll.                          nin cantos castigos dicte o pergamiño.
I am the master of my fate:                                                 Son o amo do meu destino:
I am the captain of my soul.                                                son o capitán da miña alma.

(William Ernest Henley)

Via Pablo Amargo

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Dime que pensas...

ETIQUETAS